Kuni 30% soodustused
RIPOSO madratsitele
Kuni kampaania lõpuni:...

Kauba tagastamine

 Imagem

LEPINGU KINNITAMINE NING KAUGLEPINGUGA OSTETUD KAUPADE TAGASTUSE JA VAHETUSE REEGLID

 • Üldsätted

  • Nende toodete müüjad on UAB „Ekoroma“, asukoha aadress: Bažnyčios tn. 1, LT- 89232 Mažeikiai, juriidilise isiku koodid: 302476353, käibemaksukohustuslase koodid: LT100005160414, Tel. +372 58 056 428, E-posti aadress: nfo@riposo.ee, kumulatiivseid andmeid säilitatakse Õigusasutuste registris ("Ostjad").
  • Käesolevas dokumendis kinnitab Müüja Müüja ja Ostja vahelist kokkulepet ning teavet, mis tuleb Ostjale esitada Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.
  • See dokument sätestab ka lepingu tingimused ja tingimused.

   

  Raha tagasi garantii

  • Ostjal on võimalik kvaliteetse toote tagastada ja selle eest tasutud raha tagasi saada (raha tagasi garantii) 30 kalendripäeva jooksul alates toote väljasaatmise päevast (kui Ostjale esitatavas vastavas dokumendis ei ole pikemat perioodi märgitud).
  • Raha tagasi garantii Ostja saab seda kasutada juhul, kui kaup on kasutamata, kahjustamata, originaalpakendis, korralikus pakendis, ei ole kaotanud oma kauba välimust, säilinud on kasutusomadused ja ostjal on tõendid, mis kinnitavad, et ta ostis kauba. esemed müüjalt,

   

  Defektse kauba tagastamise reeglid

  • Pärast ebasobiva kvaliteediga toote ostmist on Ostjal õigused, mis on sätestatud Leedu Vabariigi tsiviilkoodeksis ja jaekaubanduseeskirjas (Leedu Vabariigi Valitsuse resolutsioon nr 697; 11-06-2001) . Kui Ostja nõuab ostja poolt tasutud raha tagastamist ja Ostja nõue rahuldatakse, tagastatakse raha Ostjale.
  • Puudusega kauba tagastamine Ostjale on tasuta (Leedu Vabariigi territooriumil). Kui kaup on pakitud, siis pakkimiskulusid ei hüvitata.
  • Seaduse järgi on toote seaduslik garantii 24 kuud.
  • Kaubandustoote garantiiaeg on märgitud tootejuhendis, mille Ostja saab koos tootega, või muus tootele lisatud eraldi dokumendis. Garantiiaeg algab toote üleandmise päevast.
  • Garantiiajal asendatakse defektiga toode analoogse või muu kvaliteetse tootega või tagastatakse raha. Kui Ostja soovib ebakvaliteetse toote vahetada uue, kallima toote vastu, tasub Ostja kõrgendatud hinna vahe.
  • Peale toote garantii kasutamist garantiiaeg uuesti lugema ei hakka – garantiiaega arvestatakse toote esialgsest tarnekuupäevast. Garantiiajale ei lisandu perioodi, mille jooksul Ostja ei saanud kaupa puuduste tõttu kasutada.
  • Toote(te) asendamisel tarnitakse tooted hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates Ostja tellimuse vastuvõtmise päevast, kui Ostja ja Müüja ei ole kokku leppinud ja sätestanud teisiti.

   

  Lepingust taganemise reeglid ja kord

  • Ostjal on õigus taganeda müüjaga sõlmitud kaug-ostu-müügilepingust ("Leping") põhjust täpsustamata ja tekitamata muid kulusid peale Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku artiklis 6.22811 sätestatu. Lepingust taganemise tähtaeg lõpeb 14 (neljateistkümne) päeva jooksul arvates päevast, mil Ostja või Ostja poolt määratud isik, välja arvatud vedaja, toote või viimase toote kätte sai (kui on sõlmitud leping, mille kohaselt kasutaja tellib ühes tellimuses rohkem kui ühe toote ja need tarnitakse eraldi), või viimane partii või osa (kui sõlmitakse leping, mille kohaselt tarnitakse kaupa erinevate partiidena või osadena). Lepingust taganemise õiguse kasutamiseks peab Ostja oma otsusest Lepingust taganeda Müüjat teavitama, esitades selleks üheselt mõistetava avalduse (posti teel Lepingus märgitud aadressil või e-posti aadressil info@riposo.ee või telefonil +372 58 056 428). Ostja võib kasutada Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud keeldumisvormi, kuid see ei ole kohustuslik. Taganemise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui Ostja saadab enne taganemistähtaja möödumist teate, et kasutab oma õigust Lepingust taganeda.
  • Kui Ostja Lepingust taganeb, kohustub Müüja viivitamata ja igal juhul mitte hiljem kui 14 päeva jooksul arvates päevast, mil Ostja teatas oma otsusest Lepingust taganeda, tagastama Ostjale Ostjalt saadud raha, v.a. tarnekulud. Müüja teostab tagastuse kasutades sama makseviisi, mida Ostja kasutas esmasel maksetehingul, välja arvatud juhul, kui raha makstakse kullerile kauba kohaletoimetamise ajal – sellisel juhul tagastatakse raha pangakontole.

   

  Raha tagastamise, analoogse või muu toote vastu vahetamise tingimused ja kord:

  • Enne kauba tagastamist on vajalik meiega ühendust võtta telefonil +372 58 056 428 või e-posti teel info@riposo.ee
  • Toote tagastamisega nõustub Ostja, et tagastatud toodet hinnatakse uuesti Müüja laos vastavalt Kvaliteetse toote tagastusreeglite nõuetele. Kui toode ei vasta käesolevate reeglite nõuetele, tagastatakse toode Ostjale. Müüja peab 9 tööpäeva jooksul võtma Ostjaga ühendust tema poolt määratud kontaktidel kauba Ostjale üleandmise viisi osas. Kui tagastatav toode ei vasta käesolevates Reeglites sätestatud nõuetele ja Ostja keeldub tagastatavat toodet vastu võtmast või toodet ei ole võimalik Müüjast mitteolenevatel põhjustel Ostjale tagastada, säilitab Müüja toodet mitte kauem kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva arvates Müüja viimasest kontaktist ostjaga seoses toote kohaletoimetamise viisiga ja selle tähtaja möödumisel selline kaup hävitatakse. Käesolevate reeglite kohaselt tagastatud kauba saatekulud tasub Ostja.

   

  Kvaliteetse kauba tagastamise reeglid enne lepingust taganemise õiguse lõppemist

  • Sobiva kvaliteediga tagastatav kaup peab vastama järgmistele nõuetele:
  • Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis ja korralikus pakendis. Kauba originaalpakendis tagastamise nõue ei kehti kaupadele, millele Müüja tagab kauba ümbervahetamise. Muudel juhtudel (raha tagasi garantii, lepingu ülesütlemine) kehtib nõue, et toode peab olema originaalpakendis;
  • Tagastatav toode peab olema Ostja poolt kahjustamata;
  • Tagastatav toode peab olema Ostja poolt kasutamata (see nõue ei kehti toodetele, millele Müüja annab prooviperioodi);
  • Tagastatav kaup ei tohi olla kaotanud oma kauba välimust (see nõue ei kehti kaupadele, millele Müüja annab prooviperioodi);
  • Tagastatava toote kasutatavad omadused peavad säilima;
  • Tagastatav toode peab olema samas komplektis (sh kingitused ja muud aksessuaarid), originaalses ja korralikus, kahjustamata pakendis, nagu Ostja sai;
  • Toote tagastamisel on vajalik esitada tagastatava toote ostudokument, täidetud toote tagastusdokument, mis saadetakse Ostjale e-postiga.
  • Kõik kaebused saab esitada UAB Ekoromale e-posti teel aadressil info@riposo.ee või kirjalikult aadressile UAB Ekoroma, Bažnyčios g. 1, LT- 89232 Mažeikiai. Müüjal on õigus pretensioonid läbi vaadata 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates nende laekumisest, kui Leedu Vabariigi õigusaktides ei ole sätestatud teisi tingimusi. Keeruliste juhtumite korral võib seda tähtaega pikendada veel 15 (viieteistkümne) päeva võrra. Vastused pretensioonidele edastatakse Ostjatele e-posti teel või ostja määratud aadressil.
  • Kui Müüja annab kaubale kommertsgarantiid, lisatakse kaubanduslikud garantiid kaubale eraldi dokumendina. Kaubandusgarantii ei piira ega piira tarbija õigusi ebasobiva kvaliteediga toote ostmisel.

   

  Maksekorraldus ja kauba kohaletoimetamine

  • Kui Ostja tasub Müüjale toote täishinna ettemaksuna läbi valitud internetipanga, tähendab toote kohaletoimetamine, et toote eest on tasutud – sellisel juhul allkirjastab Ostja vastavad kauba kättesaamist kinnitavad dokumendid. toode. Toote eest tasumisel mitte ettemaksuna, vaid sularahas üleandmise/vastuvõtu hetkel allkirjastatakse vastavad dokumendid, mis kinnitavad toote kättesaamist ja toote eest raha tasumise fakti.
  • Müüja toimetab toote Ostja määratud aadressile järgmistel juhtudel: (a) kui Ostja ostis toote telefoni teel; (b) kui ostja ostis toote veebist.
  • Samuti, kui Ostja ostis toote internetist ja tasus valitud internetipanga kaudu toote täishinna ettemaksuna, toimetatakse toode Ostja valikul kohale või Ostja poolt määratud aadressile. Kauba kohaletoimetamise maksumus sõltub kauba kaalust ja lisandub tellimuse koguhinnale. Kõikidel juhtudel tasub Toote kohaletoimetamise kulud (olemasolul) Ostja.
  • Kaup toimetatakse kohale hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates ostja tellimuse vastuvõtmise päevast, kui Ostja ja Müüja ei ole kokku leppinud ja sätestanud teisiti.
  • Telefoni teel ostes tasutakse toote eest ülekandega või sularahas kauba kättetoimetamise teenuse kullerilt tellimusele järele tulles.

  Toote nimetus ja selle peamised omadused on toodud saadetise juurde lisatud toote kasutusjuhendis ja/või veebipoes.

   
  Küsimuste korral võtke meiega ühendust telefonil +372 58 056 428 või e-posti aadressil info@riposo.ee