Kuni 30% soodustused
RIPOSO madratsitele
Kuni kampaania lõpuni:...

Tingimused ja reeglid

 

Selle kauba müüja on UAB Ekoroma, registreeritud aadressil: Bažnyčios tee 1, LT- 89232 Mazeikiai, juriidilise isiku kood: 302476353, K/M kohustuslase kood: LT100005160414, Tel. +372 58 056 428, E-post: info@riposo.ee, andmeid kogutakse ja säilitatakse Juriidiliste isikute registris („Müüja“).

  • Kõiki RIPOSO külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
    Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa. 
  • Kui müüja ei saa tähtsate asjaolude tõttu tellitud kaupa Ostjale tuua, siis kohustub ta soovitama talle analoogset või omaduste poolest võimalikult sarnast toodet. Kui Ostja keeldub analoogse või omaduste poolest võimalikult sarnase toote vastuvõtmisest, siis kohustub Müüja tagastama Ostjale tasutud raha, kui oli tehtud ettemaks.

Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

  • Palun kontrollida vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. RIPOSO ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui see on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest. 
  • Müügiarve saadetakse Teile koos kaubaga peale tellimuse eest tasumist. 
  • Tooted toimetab kullerfirma kohale kokkulepitud tähtaja jooksul. 
  • Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. 
  • Võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.

Kauba hind, tasumise kord ja tähtajad

  • Kauba hind internetikaupluses ja koostatud tellimuses on märgitud eurodes koos käibemaksuga.
  • Ostja tasub kauba eest ühel järgeval viisil:
    1. tasumine pangaülekandega – see on avansimakse, mille puhul prindib Ostja tellimuse välja ja kannab raha internetipoe www.riposo.ee pangakontole.
    2. tasumine sularahas – kui tellimus võetakse vastu kullerifirma kulleri käest.
  • 3. Tasudes punktis 1 nimetatud viisil, kohustub Ostja tasuma kauba eest viivitamatult. Tellitud kaupa hakatakse komplekteerima alles pärast makse laekumist ning samuti hakatakse sellest hetkest arvestama kauba kohale toimetamise tähtaega.

Kauba kvaliteedigarantii ja kasutamiseks sobivuse aeg

  • Müüja ei vastuta selle eest, et interneti ostukeskuses olev kaup võib Ostja kasutatava monitori omaduste tõttu mitte vastata oma värvi, kuju või muude näitajate poolest reaalse kauba suurusele, kujule ja värvile.
  • Müüja annab teatud kaubaliikidele teatud kindla aja jooksul kehtiva kvaliteedigarantii, mille konkreetne tähtaeg ja muud tingimused on märgitud kauba kirjeldustesse.
  • Neil juhtudel, kui tuginedes õigusaktidele on konkreetsetele kaupadele sätestatud kindel kasutamiseks sobivuse aeg, kohustub Müüja müüma need kaubad Ostjale nii, et tal oleks reaalne võimalus kasutada taolisi kaupu kuni kasutamiseks sobivuse tähtaja lõpuni.


Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

  • Tagastatav kaup peab olema terve, pakendis ja kasutamata. 
  • Tagastamisõigus ei laiene toodetele, mis on pakendist välja võetud ja mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistest nõuetest tulenevalt (nt madrats, voodipesu, rätikud, padjad, tekid). 
  • RIPOSO ei vastuta:
    1. Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
    2. puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
    3. toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
  • Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode RIPOSO kulul.
  • Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

Vastutus

  • Ostja vastutab oma sisselogimisandmete kolmandatele isikutele edastamise eest. Kui www.riposo.ee osutatavaid teenuseid kasutab kolmas isik, kes on interneti ostukeskusesse sisse loginud Ostja sisselogimisandmetega, siis loeb Müüja Ostjaks selle isiku.
  • Müüja on vabastatud igasugusest vastutusest neil juhtudel, kui kahju on tekkinud seetõttu, et Ostja, arvestamata Müüja soovitusi ja oma kohustusi, ei ole tutvunud nende Reeglitega, kuigi selline võimalus talle anti.
  • Kui Müüja internetikaupluses on viited teiste ettevõtete, asutuste, organisatsioonide või isikute veebilehtedele, siis ei ole Müüja vastutav seal oleva teabe või teostatavate toimingute eest, nende veebilehtede järelevalvet Müüja ei teosta, ei kontrolli ning neid ettevõtteid või isikuid ei esinda.
  • Kõik lahkhelid, mis on tekkinud nende reeglite täitmise küsimuses, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõutud, lahendatakse vaidlused LT seadustega sätestatud korras.


Kõik kaebused võite esitada UAB Ekoromale elektronpostiga aadressil info@riposo.ee. Müüjal on õigus kaebusi menetleda nende laekumisest 30 (kolmkümmend) päeva. Keerulisematel juhtudel võidakse seda tähtaega täiendavalt pikendada 15 (viieteistkümne) päeva võrra. Vastused kaebustele saadetakse Ostjatele elektronpostiga või ostja nimetatud aadressile.